Kapning

Vi kapar balkar, hålprofiler, stång, rör m.m. Kapningen sker i moderna maskiner som garanterar snäva toleranser och effektiv kapning vilket  håller nere kostnaderna. Maskinparken är stor och kapningen sker i klingkapar, bandsågar, laserkapning, rörkapar med gradning/borstning och tvättning.